Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2015

Is sex dirty? Only when it’s being done right.
— Woody Allen
syropzzuka
1939 072f 390
great ad
syropzzuka
(...) kobiety – uczciwe kobiety – przerażają mnie, ponieważ w ostatecznym rozrachunku pragną mojej duszy, a ja chcę zachować dla siebie to, co z niej zostało. W gruncie rzeczy tęsknię za prymitywnymi dziwkami, odpornymi i nieokrzesanymi, właśnie dlatego, że niczego dobrego nie można się po nich spodziewać, a i one niczego nie oczekują. Kiedy odchodzą, człowiek nie odczuwa straty. A przecież jednocześnie pragnę kobiety łagodnej i wrażliwej, pomimo niesłychanej ceny, jaką przychodzi nieraz za to płacić. Tak czy inaczej, znajduję się na straconej pozycji.
— Charles Bukowski
syropzzuka
syropzzuka
jeśli coś było na tyle ważne, że nie możesz o tym zapomnieć wiedz, że musi do ciebie wrócić. może w innej osobie, innym miejscu, czasie, ale wróci.
— Dostojewski
syropzzuka
5095 5d41 390
fox pattern by marcelo amigo
syropzzuka
1076 2ddf 390

When there is a great disappointment, we don’t know if that’s the end of the story. It may be just the beginning of a great adventure.

— Deirdre Blomfield-Brown

syropzzuka
syropzzuka
syropzzuka
Kazimierz Przerwa-Tetmajer

February 06 2015

syropzzuka
Kiedy się na kimś mścisz, to w zasadzie mówisz mu najlepszy komplement. To tak, jakby powiedzieć komuś: "Miałeś tak wielki wpływ na moje życie, że muszę się odwzajemnić. Muszę wpłynąć na twoje życie tak głęboko, jak ty na moje''.
— Augustus Hill, "Oz", 4x11
Reposted from1923 1923 viawyliczanka wyliczanka
syropzzuka
Właśnie wstawiłam pranie i coś mi podpowiada, że sama się też dziś wstawię.
Reposted fromperfectsense perfectsense viawyliczanka wyliczanka
syropzzuka
syropzzuka
Dlaczego w Europie nie ma islamu albo jakiejś innej kultury, w której po prostu dostałbym ciebie w prezencie, albo wymieniłbym się za plazmowy telewizor?
— Jakub Żulczyk – Zrób mi jakąś krzywdę... czyli wszystkie gry video są o miłości
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
syropzzuka
8148 3dcc 390
Reposted frombillboard billboard
syropzzuka
0206 34d5 390
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii
syropzzuka
Reposted fromciarka ciarka
syropzzuka
0690 c27d 390
Reposted fromshitty shitty viamotionlessart motionlessart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl