Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2015

syropzzuka
2148 4d81 390
Reposted fromfelicka felicka
syropzzuka
8192 7ba3 390
Reposted fromfor-witches for-witches
syropzzuka
Reposted frombzium bzium
syropzzuka
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viamotionlessart motionlessart
syropzzuka
9498 1d46 390
Reposted frompollywood pollywood viamotionlessart motionlessart

February 15 2015

syropzzuka
8244 ef84 390
"Niewidzialna czerwona nić łączy tych, których przeznaczeniem było się spotkać, niezależnie od czasu, miejsca czy okoliczności. Ta nić może się rozciągać lub splątać, ale nigdy się nie przerwie."
 - przysłowie chińskie
syropzzuka
Najtrudniejsze jest zdecydowanie się na działanie. Reszta to już tylko kwestia wytrwałości.
— Amelia Earhart
Reposted frommendacious mendacious viamotionlessart motionlessart
syropzzuka
Reposted fromoll oll viamotionlessart motionlessart
syropzzuka
1536 d552 390
Reposted frommotionlessart motionlessart

February 11 2015

syropzzuka
5662 f34e 390
Reposted fromfruitlicious fruitlicious
syropzzuka
9990 073c 390
Reposted fromtelewizja telewizja viamotionlessart motionlessart
4070 e6a0 390
Reposted fromamberwaves amberwaves

February 08 2015

syropzzuka
8152 9a4f 390
Reposted fromlubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz
syropzzuka
it's that time again
syropzzuka
syropzzuka
Kalama Sutta
Nie zawierzaj temu, co słyszysz dlatego tylko, że słyszysz to od dawna
Nie podążaj ślepo za tradycją dlatego tylko, że praktykowano ją tak od wielu pokoleń
Nie garnij się do plotek
Nie przytakuj niczemu dlatego, że jest zgodne z pismami, które poważasz
Nie snuj niemądrych przypuszczeń
Nie wyciągaj pochopnych wniosków podług tego, co widzisz i słyszysz
Nie daj się ogłupić zewnętrznym pozorom
Nie przywiązuj się do żadnego poglądu czy punktu widzenia dlatego tylko, że ci tak wygodnie
Nie przyjmuj za fakt niczego, co sam uznasz za logiczne
Nie bądź przekonany o czymś z szacunku i poważania dla swoich duchowych nauczycieli
Powinieneś wyjść poza opinie i poza wiarę. Słusznie uczynisz, odrzucając wszystko to, co – gdy zaakceptowane, praktykowane i udoskonalone – prowadzi do powiększenia niechęci, pragnień i złudzeń. Z rzeczy takich brak pożytku i należy je omijać.
I odwrotnie, słusznie uczynisz, przyjmując wszystko to, co – gdy zaakceptowane i praktykowane – prowadzi do bezwarunkowej miłości, zadowolenia i mądrości. Rzeczy te otworzą ci czas i przestrzeń potrzebne, by wykształcić szczęśliwy i spokojny umysł.
Tak wyglądać powinny twoje kryteria tego, co jest i co nie jest prawdą; i tego, jak powinna, a jak nie powinna wyglądać twoja praktyka duchowa.

— BUDDA, tłum. Bartosz Samitowski
syropzzuka

radicalhomo:

Photographer’s girlfriend leads him around the world.

(via grettadc)

syropzzuka
Zawsze tak jest. Ten, kogo chcesz mieć, nie chce ciebie, a ten, kogo nie chcesz, chce. To niemal niemożliwe, żeby dwie osoby jednocześnie chciały mieć siebie nawzajem. Zawsze jedno biega za drugim, a kiedy się w końcu znudzi, to drugie często zaczyna się za nim uganiać. To, że dwoje ludzi ugania się za sobą nawzajem, dogania się i spotyka, to cud.
— Edy Poppy "Anatomia. Monotonia"
syropzzuka
syropzzuka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl